Kyodo Yushi Powerlite WR No.2

Powerlite WR No.2 là Mỡ đa năng cải tiến có khả năng chống thấm nước rất cao, khả năng chịu tải và chống rỉ sét nhờ tác dụng đặc biệt của chất làm đặc.

Danh mục: