Kyodo Yushi Multemp LRL No.3

Multemp LRL No.3 là mỡ Nhật bản có độ đặc NLGI 3. Có độ bền đặc biệt và hiệu quả. Mỡ có độ ồn thấp cho ổ lăn có thể sử dụng được từ nhiệt độ thấp đến cao. Cũng có thể sử dụng cho vít bóng và thanh dẫn tuyến tính

 

Danh mục: