Kyodo Yushi Unilube DL No.2

Unilube DL No.2 là loại mỡ đa năng được sản xuất bằng cách thêm dầu khoáng tinh luyện với xà phòng liti. Một loại mỡ bôi trơn tập trung có khả năng chịu áp lực; Chống nước và các đặc tính bơm tuyệt vời. Trong nhiều năm, nó đã được đón nhận rộng rãi bởi các ngành công nghiệp lớn như thép.

Danh mục: