Kyodo Yushi TMO 150

Kyodo Yushi TMO 150 được thiết kế đặc biệt cho các bánh răng nhỏ gọn hiệu suất cao. Có ưu điểm tuyệt vời  trong việc bảo vệ chống co giật trong các ứng dụng thép. TMO150 không được khuyến nghị để bôi trơn bánh răng nhôm hoặc hợp kim nhôm.

Danh mục: