Kyodo Yushi Plasguard SG

Plasguard SG là các thành phần chuyển động đáp ứng hiệu suất của cả khởi động im lặng và khởi động ở nhiệt độ thấp. Nói chung, việc tăng độ nhớt sẽ tăng cường hiệu suất im lặng (hiệu ứng van điều tiết). Nhưng làm giảm hiệu suất khởi động ở nhiệt độ thấp.