Kyodo Yushi Palmax RBG

Palmax RBG có thể kiểm soát sự tách dầu thông qua điều kiện nhiệt độ. Cung cấp các chức năng tương tự như bôi trơn bằng dầu. Palmax RBG góp phần kéo dài tuổi thọ của vòng bi hoạt động ở tốc độ cao.

Danh mục: