Kyodo Yushi Multemp SA

Kyodo Yushi Multemp SA là mỡ bôi trơn được làm từ dầu tổng hợp và dầu khoáng tinh luyện làm dầu gốc để sản xuất mỡ ô tô. Được sử dụng nhiều trong ngành sản xuất ô tô

Danh mục: