Kyodo Yushi Multemp D No.2

Multemp D No.2 là mỡ lithium được làm từ dầu hydrocacbon tổng hợp. Với khả năng phục vụ ở 1 phạm vi nhiệt độ rộng từ thấp đến cao, cũng như khả năng tương thích nhựa tuyệt vời .

Danh mục: