Kyodo Yushi Emalube L

Mỡ bôi trơn Emalube L được khuyến nghị đặc biệt để sử dụng cho các điểm bôi trơn liên tục; tiếp xúc với nhiệt độ cao và nhiễm nước. Emalube L  được làm đặc bằng hợp chất ure loại mới cho tuổi thọ lâu dài với đặc tính chống gỉ tuyệt vời và hạn chế bị cháy và đóng cục ngay cả khi nhiệt độ 250°C.

Danh mục: