Berulub DAB 10 icon

Ứng dụng:

  • Bảo quản đồ dùng, thiết bị trong lĩnh vực y tế.
  • Bảo quản các loại vật liệu khỏi các tác nhân ăn mòn của môi trường.
  • Bôi trơn ngắn hạn ở các điều kiện không khắc nghiệt.
Danh mục: